Tijdens vakantieperiodes, raadpleeg de digitale wachtkamer of bel het nummer van uw arts. Een vervangarts zal u worden aanbevolen.

Nieuws

WIJ ZIJN VERHUISD!

Vanaf 2 september zal u voor de Huisartsenwachtpost, het AML prikcentrum en het secretariaat van de Huisartsenkring Antwerpen Oost terecht kunnen op nieuw adres: Florent Pauwelslei 31 te 2100 Deurne.

De huisartsenwachtpost is ENKEL open in het weekend en op feest- en brugdagen!

Het prikcentrum is alle werkdagen open van 8 tot 12 uur, zonder afspraak. Vergeet uw kleefbriefje van de mutualiteit niet!

Met vriendelijke groeten,

Het HAKAO/ HWAO team

HAKAO/ HWAO vzw

Florent Pauwelslei 31
2100 Deurne

(+32) 03/320 89 75
(+32) 03/321 47 33
hkdb@skynet.be

Vind een zorgverlener

Lokaal Multidisciplinair Netwerk

www.LMN-deurne-borgerhout.be

Bloedafname

AML Prikcentrum

open alle weekdagen (behalve op brugdagen)

zonder afspraak van 8-12 uur.

Vergeet uw mutualiteitsklever niet!

0470 85 19 99

Algemeen Medisch Labo

Voor uitslagen van bloedafnames:
Tel: 03 30 30 800